Skip to main content

Om Jordan

Jordans historia

 

Det hela började med en dansk kamtillverkare. Wilhelm Jordan föddes i Köpenhamn den 22 januari 1809 och var äldst av 12 barn. Omedelbart efter examen skickades Wilhelm till Kiel för att söka arbete. Han kom snart till Hamburg där han började som kammakarlärling. Under ledning av tyska hantverkare lade Wilhelm Jordan grunden för det livsverk som fortfarande lever och frodas.

Efter att ha provat lyckan i flera år som en resande gesäll i Centraleuropa återvände Wilhelm Jordan till Köpenhamn och etablerad sin egen kambutik. Han hade svårt att tjäna pengar på verksamheten och 1837 stängde han butiken och for med två kammakarkollegor till Christiania för att söka lyckan. Den 5 augusti 1837 hyrde de tre en liten butik och en liten verkstad i glasmästare Plöens gård i hörnet av Skepparegatan och Övre Vagnmansgatan i stadens centrum.  Detta blev grunden för det som idag har blivit en av de ledande penselfabrikerna i Europa.

Wilhelm Jordan sökte samtidigt medborgarskap som beviljades den 19 Januari 1838. Efter att ha avlagt sin borgared blev Wilhelm Jordan inskriven som medborgare och kammästare i Christiania. Den unga dansken var lyckosam i sina satsningar och några år efter ankomsten till Norge var han väl etablerad. Med en stabilare ekonomi gör Wilhelm Jordan sina första betydande investeringar. Han köper Skeppargatan 44, och från detta strategiska geografiska läget i huvudstaden centrum fortsätter han bygga sitt livsverk.

1845 fanns inte några borstbindare i Christiania. Wilhelm Jordan hade inte heller den kunskapen, med blev intresserad av det yrket. Han återvänder till Hamburg och stadens borstbinderier. Han hittar en handfull borstbindarvänner som han förmår  ta med sina familjer och flytta med honom till Christiania. Denna satsning fick verksamheten att blomstra ytterligare.

 

Wilhelm Jordan dör

William Jordan dog 19 mars, 70 år gammal. Han lämnade ett livsverk efter sig som efterlevande förstod att ta väl hand om. Det var äldsta sonen, Fredrik William Jordan, född 4 September 1841, som skulle föra kammakeri och borstbinderiet vidare. Vid den här tiden var ångmaskinen i bruk att driva sågar och svarvar medans borstarna fortsatt gjordes för hand. Utbudet av borstar var stort, från finaste lyxborstar till enkla kvastar och skurborstar.

 

Piassavakvasten och Carl Jeppesen

Under 1870-talet sopades fortfarande stadens gator med björkkvastar. I USA var man först med Piassavakvasten. Nyheten spreds snabbt till Europa och snart togs den även till Norge av Frederick W Jordan tack vare sina kontakter med specialist Carl Jeppesen som flyttade till Cristiania med sin familj och började tillverkningen av Piassavakvasten. Inte nog med det, Carl Jeppesen hade också ett stort samhällsintresse. Han hade en central roll i uppbyggnaden av Det Norska Arbetarpartiet och 1894-1897 var han partiets ledare. Han var också en framsående lokalpolitiker och 1898-1925 satt han i stadsfullmäktige. 1917-1919 var han huvudstadens första Arbetarpartiordförande.

1886. När gummi kammen introducerades på marknaden 1870 klarade inte Jordan av att möta konkurrensen, och tillverkningen upphörde.

1902. Företaget omvandlas till ett familje aktiebolag.

A/S W. Jordan Brush & Penselfabrik

1911. Fredrik Wilhelm Jordan avled vid 70 års ålder. Samma år gick hans son Hjalmar Jordan in i verksamheten. Han höll sig väl uppdaterad om de utländska konkurrenternas framsteg och var mycket angelägen om att effektivisera produktionen och skaffa modern utrustning. Detta ledde till ytterligare tillväxt i företaget.

 

”Vi borstar hela landet”

Detta var en slogan Jordan använde i en kampanj i början av 20-talet. Den tidens marknadsförare hade god grund för det påståendet.  Jordans borstar hade blivit ett begrepp. I hela landet, även i minsta avkrok, kunde man köpa Jordan kvastar, borstar och penslar.

 

Produktion och marknadsföring av tandborstar från 1927

Jordan lägger nu till ännu en produkt till sitt redan breda sortiment av borstprodukter. Det var Hjalmar Jordan, grundarens sonson och tidigare chef, som med detta gav verksamheten en ny dimension. Under sina många resor utomlands såg han den stora produktionen av tandborstar och förstod att detta var något att sträva efter. Inget lämnades åt slumpen. När Hjalmar Jordan engagerade sig i något gjorde han det målmedvetet och systematiskt. Produktionstekniskt var detta mer komplicerat och först efter mycket arbete och tester fick man ett bra resultat. Nu kunde den första norsk producerade borsten komma ut på marknaden. Inom kort hade Jordan tagit över halva tandborstmarknaden i Norge.

Maskiner för produktionen köptes in från utlandet och kvalitén på produkterna var nästan i nivå med utländska konkurrenter.

Vid den här tiden hade celluloiden gjort sitt inträde och Jordan bestämde sig att återuppta tillverkningen av kammar.

Efter att man haft stora framgångar med tandborstar på hemmamarknaden gjordes 1936 ett första försök till export. Det skapades en provisionsaffär i Sverige för tandborstar, vulkaniserade borstar och några fina penslar.

 

Jubileumsåret 1937

Jordan fyller 100 år och börjar bli ett stort företag. Omsättningen var 1937 1,3 miljoner kronor och sysselsatte 144 personer. Det producerades 225.000 tandborstar per år.

17 Juni 1938 dog Hjalmar Jordan 51 år gammal.

 

Krigsår 1940-1945

Strax före utbrottet av 2:a världskriget expanderade Jordan och köpte den första gjuterimaskinen i Norge. Under kriget producerade man kammar. Senare började man gjuta tandborstskaft av plast som var ett stort produktionstekniskt framsteg.

Kriget satte sina spår i verksamheten. Man kunde inte skaffa nya maskiner, så man fick hålla tillgodo med det man hade. I slutet av kriget hade Jordan nästan tomt på råvaror och maskinerna var mycket slitna. Efter kriget var dock personalstyrkan intakt och bolaget hade tillgångar så man kunde börja förnya och renovera.

1946. En kraftig upprustning av maskinparken gjordes samtidigt som råvarusituationen förbättrades. Försäljningen ökade stadigt och kunder stod i kö för att  köpa borstar och kvastar igen.

I början av 1950-talet hade företaget 2 säljare som täckte hela landet. I de största städerna hade man oberoende agenter.

Man bytte grisborst mot nylonborst.

År 1955. Den första borsten med plasthandtag och nylonborst lanserades.

I slutet av 1950 talet märker Jordan av en allt starkare konkurrens från utlandet och det var nödvändigt att fokusera på en starkare säljorganisation. Arbetet med att bygga upp en stark försäljningsavdelning satte igång.

Fram till 1960 sålde företaget sina produkter till bl.a färghandlare, parfymerier och dagligvarubutiker i städerna. Landsbygden fick besök av stora och små grossister. Då kom de första snabbköpen.

Jordan hade då 32 olika tandborstmodeller. De var förpackade i kartonger, gömda i lådor bakom disken. Det beslutades att man skulle koncentrera sig på endast en av dess tandborstar som skulle marknadsföras och presenteras i hyllorna i nya snabbköpen. Produktionen och försäljningen av alla övriga borstar stoppades. Det finns nu en mycket medveten och strategisk kursändring i företagets marknadsföring. Jordan börjar exponera sina varor i butiksmiljö och stor vikt lades vid hur man presenterade dom för konsumenten. Jordan var ett av de förta företagen som med grundlighet marknadsorienterade sin verksamhet.

Jordan hade fram till 1957 vart ett företag som fokuserat på den inhemska markanden. När diskussioner inleddes att införa en Europeisk gemensam marknad, vilket skulle innebära en större import av konkurrerande produkter till Norge, var det nödvändigt att göra nya strategiska val. Det beslutades att bolaget skulle börja exportera sina produkter. Jordan började utveckla och producera dammsugarborstar och plastmunstycken till de stora dammsugartillverkarna i Europa. Detta var legotillverkning för andra och starkt utsatt för prispress, så det var nödvändigt att  även marknadsföra egna Jordan produkter.

 

Export av tandborstar började 1960

Tandborstar var en av de få produkter som kunde säljas i alla länder utan att ändra design. Jordan gjorde sin första lyckosamma försäljning av  tandborstar i England, Danmark, Sverige och Finland. Man utvecklade ett stativ med runda socklar och plats med 12 borstar i varje sockel. Det nya gjutna plaststativet var genialiskt då det också kunde skruvas fast i hyllorna. Stativet lanserades med stora framgångar i hela Västeuropa under 60-talet och fortsatte World Wide efterföljande år.

År 1964 uppgick den totala försäljningen av tandborstar till nästan 8 miljoner och exportförsäljningen ökade med nästan 40 % från året innan. Det beslutades nu att lansera Jordan som ett internationellt varumärke. 1967, tio år efter Jordan började med sina exportframgångar går 35 % av den totala produktionen på export. Jordan är nu marknadsledande i fem länder, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Schweiz.

 

Produktion av tandstickor startar 1966

I mitten på 1960-talet var det munhälsa som stod i fokus. Jordan började samarbetet med en tandhygienist från Odontologiska Institutet samtidigt som produktionsavdelningen anställde en designer (arkitekt). Målet var att alltid ligga före konkurrenterna i utvecklinsarbetet, det var en prioriterad uppgift. 1966 beslutade Jordan att satsa på produktionen av tandstickor. Det var en av världens ledande periodontister, professor Jens Waerhaug, som föreslog att Jordan skulle utveckla och producera en tandsticka. Målet var att skapa ett redskap för att rengöra tandytorna som var effektivare och lättare att använda än tandtråden.

 

En ny modern trä fabrik byggs i Flisa.

Mellan åren 1968 och 1969 byggdes en ny och modern trä fabrik i Flisa. Efter en kort test och inkörningsperiod av maskinerna var ordinarie produktion igång. Tandsticksproduktionen flyttade från Oslo till Flisa.

Vid utgången av 1972 hade fabriken i Flisa 60 anställda.

1970 lanserade Jordan tandtråd i sitt sortiment. Samtidigt introducerades munvatten på norska marknaden och tillsammans med tandborstar, tandstickor och tandtråd kan Jordan erbjuda ett komplett munvårdsortiment.

1974 lanserades tandborsten T4 ”Jordans nya långa” på den skandinaviska marknaden och i Spanien. Den ersatte den tandborstmodell som varit en framgång sedan 1960. Som världens näst största tillverkare av tandborstar kände Jordan ett stort ansvar för folkets tandhälsa. Den nya tandborsten hade en längre hals än andra tandborstar på marknaden. Detta innebar att det blev lättare att rengöra tänderna innerst i munnen där hål oftast uppstår.

Fram till 1975 var företagets namn A/S Jordan Bruch & Penselfabrik. Med den starka internationella tillväxten blev det opraktiskt, och namnet ändrades till Jordan as.

Peri-dent, Skottland, förvärvas 1987

Under åren sedan lanseringen 1970 köptes tandtråd av varierande kvalitet in från externa leverantörer. Först 1987, när Jordan köpte in och sedan tog över fabriken Peri- dent i Skottland, kom kvalitetsutvecklingen in på ett kontrollerat sätt. Peri- dent är en av världens ledande tandtrådsproducenter.

 

Anza AB, Sverige, förvärvades 1989

Jordan ingick 1973 ett samarbete med Bankeryds Penselfabrik i Sverige. 1979 köpte Jordan större delen av den svenska fabriken som nu fått namnet Anza. 1989 köptes resten av Anza som nu blev en del av Jordan Group.

 

2001

Måleriverktyg tillverkaren Hamilton Acorn Ltd i England förvärvas.

 

2003

Fram till 2003 har Jordan två produktionsanläggningar för tandborstar, Wisdom i England och Jordan fabriken i Flisa.

All tandborst produktion flyttas från Norge till Wisdom i England. Fabriken i Flisa är fortfarande en av världens ledande tillverkare av tandstickor.

Jordan är fortfarande ett familjeföretag, ägs av 5e generationen efter den danske kammakare som flyttade till Christiania och grundade företaget.

 

2004

Barntandborsten Step by Step lanserades.

 

2005

På den internationella marknaden hårdnar konkurrensen. Framför allt på tandborstar då flera globala aktörer redan etablerat produktion i Öst. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga  flyttas huvuddelen av tandborstproduktionen från Wisdom till Asien.

 

2007

Jordan Individual tandborste lanseras och blev snabbt den bäst säljande singel tandborsten. Den levereras med olika mönster som ger konsumenten möjlighet att hitta sin personliga favorit.

Per-Arnfinn Brekke utsågs till VD för Jordan AS. Han är 6e generationen efter grundaren Wilhelm Jordan.

 

2009

Efter att framgångsrikt ha byggt upp produktionen i Asien beslutar Jordan att sälja ut Wisdom i England.

 

2010

Jordan omorganiseras till en grupp med två divisioner. Personal & Home Care och House Care med globalt ansvar för sin egen verksamhet. Personal & Home Care omfattar munhygien och rengöringsprodukter som säljs via livsmedelsbutiker och apoteks kanalen. House Care omfattar målarverktyg och rengöringsmedel som säljs via fackhandeln.

 

2011

Barntandborsten Step by Step återlanseras. Tandborsten får utmärkelsen ”Award for Design Excellence”.

 

2012

Flytt av Peri-dent tandtråd produktion i Skottland till en ny fabrik i Malaysia.

Jordan Personal & Home Care AS och Jordan House Care AS såldes till Orkla ASA.