Skip to main content

Tannbørste festes på speil.

Barnmunvård

Step by Step - följer barnets utveckling

Jordan har utvecklat en tandborstserie för barn som hjälper dem att utveckla goda vanor redan från början, då grunden för en god tandhälsa etableras från en mycket tidig ålder.

De första tänderna framträder vid cirka 6 - 12 månader, och när barnen når tre års ålder har nästan alla mjölktänderna etablerats. Vid fem till tolv års ålder sker byte mellan mjölk- och permanenta tänder. Under dessa år kommer barnet att ha en kombination av mjölk- och permanenta tänder.

Step by Step-serien från Jordan bygger på skillnaden mellan barn i olika åldrar, och som en följd är serien indelad i tre ålderssegment:
0-2 år, 3-5 år och 6-9 år.

Varje tandborste i respektive ålderssegment är inte bara anpassad att ergonomiskt passa barnets hand men även den vuxna som hjälper barnet att borsta sina tänder.